ISO

Návrhy

Návrhy

«Technoprojekt» nabízí uskutečnění opatření, zaměřených na zvýšení hospodárnosti provozu zařízení, vzhledem k většině typů turbín využívaných na elektrárnách.
My také provádíme výpočetní konstruktérské práce v oblasti projektování průtokových částí parních turbín za účelem: organizace odběrů, převodu na další protitlak, zvětšení průtoku, výkonu a t.d.
U nás dělají opravdové vývojové pracovnici , které vyvíjeli nabízené opatření, které mají mnohaletou praxi práce v energetice.
Pokud se obracíte k nám – tak Vy se vyhnete zprostředkovatelům, a získáte maximálně přesnou informace ohledně provozování a rekonstrukce zařízení.

01. Příprava technických úloh pro modernizace parní turbíny.

02. Modernizace vysokotlakých válců parních turbín.

03. Modernizace střednětlakých válců parních turbín.

04. Modernizace nízkotlakých válců parních turbín.

05. Modernizace systému rozvodu páry.

06. Uplatnění vysoce hermetického těsnění tyčí ventilů.

07. Modernizace vačkového rozvodného zařízení (KRU).

08. Modernizace regulačních ventilů.

09. Zdokonalování spouštěcích schématu turbínového zařízení.

10. Organizace teplárenských a provozních odběrů.

11. Organizace teplárenského odběru z přepouštěcího potrubí CSD-CND.

12. Modernizace přepouštěcího potrubí CSD-CND s výjimkou paření.

13. Opatření pro zvyšování výkonu turbín bez výměny rotorů.

14. Zavedení systému chlazení výfuku.

15. Modernizace systému potrubí kondenzátoru.

16. Modernizace turbíns výměnou polopružných spojek na tvrdé.

17. Modernizace turbín s přeřazením na 1 nosné osové ložisko.

18. Zřízení filtrů na cirkulační přivaděče vody.

19. Modernizace kamer odběru.

20. Zavedení ruční otáčky Protáčecího zařízení (zkráceně VPU).

21. Odstranění solného nánosu.

22. Zavedení systému jištění proti brousicímu opotřebení.

23. Inženýrské zabezpečení montážních, opravářských a seřizovacích prácí.

24. Opatření pro zvyšování přítoku oleje k segmentu osového ložiska.