ISO

Misie a strategie

Misie a strategie

Uzavřená Akciová Společnost «Technoprojekt» nabízí uplatňování inovačních inženýrských vyvíjení na elektrárnách v Rusku a ve světě.
Máme velké zkušenosti projektování parních turbín, my vytváříme moderní konstrukce, které zvyšují účinnost a funkční spolehlivost elektráren.

Všichni zásadní technická řešení přijímají s maximálním přihlédnutím požadavek zákazníků.
Moderní organizace práce umožňuje plnit všichni nezbytné projekční, výrobní a předspoštěcí práce v rámci stanovených termínů a řádné jakosti.

Hodnoty společnosti:

  • Profesionalita a vysoké etické zásady
  • Otevřenost a vzájemná úcta
  • Nestandardnost myšlení a zodpovědnost
  • Cílevědomost a vyrovnaná práce v týmu
  • Sociální závazky vůči zaměstnancům
  • Ohleduplný poměr k okolnímu prostředí

TechnologiePoslední vymoženosti v oblasti projektování a výroby parních turbín a zařízení elektráren jsou zpřístupněné v té rubrice.

Sbírka podkladůNa našich webových stránkách vy můžete získat přístup k unikátní sbírce informačních podkladů v oblasti energetiky.