ISO

O společnosti

O společnosti

Historie

Ideologie zřízení inženýrského střediska, schopného spojit v sobě vědecké myšlenky různých technických škol Sovětského Svazu, se začíná od konce 80. lét XX. století.
Právě během této doby stává se pochopitelným, že pro energetiku je stálé víc aktuální otázka kardinální obnovy zařízení.
To bylo vidět jako možné kvůli velkému rozšiřování výpočetní techniky, vzniku nových metodik výpočtu a zřízení konstrukcí.
90. léta byla nejednoduchá pro zemí bývalého SSSR, tak se odsunula realizace toho plánu.

Ale jenom v průběhu doby stabilního rozvoje, která nastala po roce 2000, se stala možná systematická práce z vytvoření návrhů, kombinujících v sobě nejvíce úspěšná technická řešení třech předních závodů na turbíny v SSSR: Leningradského kovodělného závodu, Uralského závodu na turbiny, a Charkovského závodu na turbiny.

Čas nestojí na místě — s objevením kovoobráběcího zařízení nové generace zmizely prakticky všichni omezení na prodej inženýrské myšlenky vtělené v kovu, však vývoj trojrozměrného projektování dal nový podnět k vytvoření zásadně nových konstrukcí energetického zařízení.

Inženýring

směrem činnosti společnosti je plnění návrhů modernizací parních turbín. Podle velikostí aktuálního úkolu projektování se uskutečňuje buď samostatně, anebo pomocí zapojených zaměstnanců.

Pro vyřešení jednoúčelových úloh my spolupracujeme s unikátními a ojedinělými odborníky. Takový přístup mnohokrát zvyšuje efektivnost a úroveň přijímaných rozhodnutí.

Ke dnešnímu dni, se provádí projektování parních turbín, zařízení na výměnu tepla, automatizovaných systémů řízení technologickým postupem (kontrolní a měřící přístroje a automatika), potrubních systémů turbínového zařízení, se provádějí tepelné výpočty, výpočty pevnosti a dynamiky plynu, je prováděná publikace provozní dokumentace a technických podmínek.

Vedení

Generální ředitel Uzavřené akciové společnosti «Technoprojekt»
Jevgenij Nikolajevič Gudkov

Vzdělání
- «Katedra parních a plynových turbín » Leningradského Politechničeskogo ústavu (zkráceně SPBGTU)
- Aspirantura Leningradského Politechničeskogo ústavu (SPBGTU)

Pracovní zkušenosti
- «Oddělení Výpočty parních turbín» Leningradského kovodělného závodu
- Marketingová divize, parních a plynových turbín, firma Siemens, město Berlín, Mühlheim (Německo)
- Oddělení parních turbín» inženýrského střediska «Energomaš», město Sankt-Petěrburg
- Uzavřená akciová společnost «Teploenergoservis — Sankt-Petěrburg» — generální ředitel

Hlavní konstruktér Uzavřené akciové společnosti «Technoprojekt»
Nikolaj Nikolajevič Gudkov

- Nositel ceny vlády Ruské Federace
- Kandidát technických věd

Stručný životopis
Během víc než 30 let práce v Leningradském kovodělném závodě N.N. Gudkov dělal v začátku jako inženýr — konstruktér, který bezprostředně se zúčastňovat zpracování prakticky všech návrhů parních turbín výroby LMZ, konečně dělal jako hlavní konstruktér konstrukční kanceláře «Turbína» a hlavní konstruktér parních a plynových turbin A.S. «LMZ».
Později N.N. Gudkov byl ředitelem servisu Otevřené akciové společnosti «Silovyje mašiny» a Generálním Konstruktérem skupiny společností «Teploenergoservis».
Desítky patentů a autorských osvědčení, stovky vědeckých kapitol a obrovských zkušeností projektování energetického zařízení jsou jedním z garantů kvality výrobků.

Vědecko-výzkumné vyvíjení (Výzkum a vývoj)

Jedním ze základních směru činností společnosti je stále zdokonalování konstrukcí parních turbín. V rámci spolupráci s hlavními projekčními a vědecko-výzkumnými ústavy je prováděno velké množství optimalizačních výpočtů proudících částí turbín a jich konstrukčních prvků.
Velkou pozornost se věnuje výpočtům systému rozvodu páry, zařízení na výměnu tepla, potrubí, základů, elektrických schémat, řídících systémů a t.d.