ISO

Výroba

Výroba

«Technoprojekt» zabezpečuje dodávku náhradních dílů pro všechny typy parních turbín výroby turbínových závodů: Leningradského kovodělného závodu, (zkratka LMZ), Uralského závodu na turbiny, (zkratka UTZ), Charkovského závodu na turbogenerátory, (zkratka CHTGZ), Kalužského závodu na turbíny, (zkratka KTZ). My máme zkušenosti výroby výkovků rotorů, velkého tělesového odlévání a výlisků provozních lopatek v podnicích Evropy. Menší zakázky jsou v našem výrobním prostoru, ve městě Sankt-Petěrburgu. Charakteristickou zvláštností je možnost dopracování stávající konstrukce pro konkrétní podmínky provozu a dle požadavky zákazníka. Jelikož naši zaměstnanci zúčastnili se původnímu projektování skoro celého sortimentu vyráběného zařízení, tak během výroby rychle se vyřešují všichni vznikající úlohy. Proto máme minimální počet nesouladů.

Seznam dodávaného zařízení:

Rozváděcí kolo ► ▼

 • - Lité membrány (včetně litinové)
 • - Svařovací membrány
 • - Otáčecí membrány
 • - Lopatky vodící
 • - Objímky (svařovací, lité)

Rozvod páry ► ▼

 • - Ventily stavěcí
 • - Ventily nastavovací
 • - Servomechanismy
 • - Automaty bezpečnosti

Regulace ► ▼

 • - KRU (vačkové rozvodné zařízení)
 • - Regulátory rychlosti
 • - Regulátory tlaku
 • - Šoupátkové bloky
 • - Sedla, tyče, ložisková pouzdra

Provozní kola ► ▼

 • - Disky
 • - Provozní lopatky
 • - Bloky svařovacích lopatek

Spojky ► ▼

 • - Tvrdé
 • - Pružné
 • - Ozubené
 • - Váčkové

Čerpadla ► ▼

 • - Olejové odstředivé
 • - Olejové zubové
 • - Zásobovací
 • - Ejektory

Armatura potrubí ► ▼

 • - Ventily zpáteční
 • - Ventily jistící
 • - Ventily typu KOS

Výměníky tepla ► ▼

 • - Síťové ohřívače
 • - Kondenzátory
 • - Sběrače páry

Ložiska ► ▼

 • - Nosná
 • - Osová
 • - Nosno-osová

Spojovací materiál ► ▼

 • - Žáropevný spojovací materiál
 • - Měřické hřeby
 • - Matice
 • - Ejekční ohřívač měřických hřebů

Těsnění ► ▼

 • - Nadbandážové
 • - Membránové
 • - Koncové

Odlité tělesové součásti

Pružiny

Olej pro turbíny

Parní přehazovačky