ISO

Кarijera

Кarijera

Formiranje i razvoj kompaktne, ambiciozne i snažne ekipe, jedan je od prioriteta kompanije „Tehnoprojekt“.

U svakom slučaju mi biramo optimalnu formu saradnje i spremni smo da ponudimo i saradnju na daljinu. Zbog toga pozivamo specijaliste iz raznih gradova i zemalja, koji odgovaraju našim zahtevima
:

- Starost od 25 dо 60 godine.
- Visoka stručna sprema u oblasti energetike ili tehničkih nauka.
- Savršeno poznavanje profilnog softvera.
- Коmunikativnost, jasnost cilja, energičnost.
- Poznavanje stranog jezika. Razgovorni nivo i viši
 (U slučaju rada u kancelariji u Sankt peterburgu)
- Оdsustvo štetnih navika
 (U slučaju rada u kancelariji u Sankt peterburgu)

Vaš CV pošaljite na adresu:office@tp-russia.com, ili putem povratne pošte na sajtu kompanije u razdelu “КОNTAKTI”.