ISO

О kompaniji

О kompaniji

Istorija

Ideja stvaranja inženjerskog centra koji bi bio u mogućnosti da u sebi objedini naučne misli raznih tehničkih škola Sovjetskog Saveza, datira od kraja 80. godina XX veka. Upravo u to vreme postaje jasno da pred energetikom sve aktuelnijim postaje pitanje kardinalnog obnavljanja postrojenja. To se ispostavilo mogućim zahvaljujući širokoj primeni kompjuterske tehnike, nastajanju novih metoda proračuna i stvaranja konstrukcija. Složene 90-te godine u zemljama bivšeg SSSR-a odgodile su realizaciju ovog plana. I tek u periodu stabilnog razvoja, koji je nastupio od 2000., postao je moguć planski rad na stvaranju projekata koji su obuhvatali najbolja tehnička rešenja tri vodeća proizvođača turbina u SSSR-u: Lenjingradskog mašinskog zavoda, Uralskog turbomotornog zavoda i Harkovskog mašinskog zavoda.

Vreme ne stoji na mestu – sa pojavom mašinskih obradnih centara nove generacije, praktično su nestala sva ograničenja za realizovanje inženjerskih misli na polju obrade metala, a razvoj trodimenzionalnog projektovanja dao je novi impuls na stvaranju principijelno novih konstrukcija energetskih postrojenja.

Inženjering

Glavni pravac u poslovanju kompanije je usmeren na ispunjavanje projekata modernizacije parnih turbina. U zavisnosti od obima postavljenog zadatka, projektovanje se obavlja kako sopstvenim ljudskim resursima, tako i ljudskim resursima angažovanim sa strane.

Za rešavanje uskospecijalizovanih zadataka sarađujemo sa unikatnim i pojedinačnim specijalistima. Takav pristup višestruko povećava efikasnost i nivo donešenih odluka.

Dana ostvarujemo projektovanje parnih turbina, izmenjivača toplote i prateće opreme, automatskih sistema upravljanja tehnološkim procesima (ASU TP) /kontrolno.merni uređaji i automatika/, cevovoda turbopostrojenja, obavljaju se proračuni u pogledu toplote, čvrstoće i gasne dinamike, izdaju se uputstva i eksploataciona dokumentacija, tehnički uslovi.

Rukovodstvo

Generalni direktor ZAD „Теhnoprojekt“
Gudkov Jevgenij Nikolajevič

Školska sprema
- Каtedra parnih i gasnih turbina“ Lenjingradskog politehničkog instituta (SPbGTU)
- Postdiplomske studije na Lenjingradskom politehničkom institutu (SPbGTU)

Radno iskustvo
- „Sektor proračuna parnih turbina “Lenjingradskog mašinskog zavoda
- Služba marketinga parnih I gasnih turbina firme “Siemens”, Berlin, Milhajm (Nemačka)
- “Sektor parnih turbina” Inženjerskog centra “Energomaš” Sankt Peterburg
- Inženjerski centar grupe kompanija „Teploenergoservis“ ZAD „Teploenergoservis –Sankt Peterburg” – generalni direktor.Glavni konstruktor ZAD „Tehnoprojekt“
Gudkov Nikolaj Nikolajevič

- Laureat Premije Vlade Ruske Federacije
- Magistar tehničkih nauka

Кratka biografija
Za više od 30 godina rada u Lenjingradskom mašinskom zavodu, Gudkov N.N. je prošao put od inženjera-konstruktora, koji je neposredno učestvovao u izradi praktično svih projekata parnih turbina koje proizvodi LMZ, do glavnog konstruktora SKB „Turbina“ i Glavnog konstruktora parnih i gasnih turbina AD „LMZ“.
Kasnije je Gudkov N.N. radio kao direktor servisa OAD „Energetske mašine“ i kao Glavni konstruktor grupe kompanija „Teploenergoservis“. Desetine patenata i autorskih potvrda, stotine naučnih radova i ogromno iskustvo u projektovanju energetskih postrojenja, predstavljaju garanciju kvaliteta naših proizvoda.

Naučno-istraživački elaborati (NIE)

Jedan od glavnih pravaca poslovanja kompanije jeste stalno usavršavanje konstrukcija postrojenja parnih turbina. U okviru saradnje sa glavnim projektnim i naučno-istraživačkim institutima, obavlja se veliki broj optimizacionih proračuna protočnog dela turbina i njihovih konstruktivnih elemenata. Velika pažnja se posvećuje proračunima sistema distribucije pare, uređaja za izmenu toplote, cevovoda, temelja, električnih šema, sistema upravljanja i t.d.