ISO

Proizvodnja

Proizvodnja

„Теhnoprojekt“ obezbeđuje isporuku rezervnih delova za sve tipove parnih turbina sledećih proizvođača turbina: LMZ, UTZ, HTGZ, KTZ. Imamo iskustvo u izradi otkovaka rotora, krupnih odlivaka kućišta i presovanja radnih lopatica evropskih proizvođača. Manje narudžbine odrađujemo u našem proizvodnom pogonu u Sankt Peterburgu. Posebno ističemo mogućnosti dorade postojeće konstrukcije prema konkretnim uslovima eksploatacije i po zahtevu Naručioca.

S obzirom da naši stručnjaci učestvuju u početnom projektovanju skoro čitave nomenklature opreme koja se proizvodi, omogućeno je operativno rešavanje svih nastalih zadataka u procesu proizvodnje. Zbog toga je i obim neusklađenosti kod nas minimalan.

Spisak opreme koju isporučujemo:

Usmeravajući aparat ► ▼

 • - Dijafragme livene (uključujući i od livenog gvožđa)
 • - Dijafragme zavarene
 • - Dijafragme okretne
 • - Lopatice usmeravajuće
 • - Оbujmice (zavarene, livеne)

Distribucija pare ► ▼

 • - Zaporni ventili
 • - Regulacioni ventili
 • - Servomotori
 • - Sigurnosni automati

Regulacija  ► ▼

 • - BDU (Bregasto-distributivni uređaj)
 • - Regulatori brzine
 • - Regulatori pritiska
 • - Stepeni razvodnika pare
 • - Sedlа, kretače, tuljci

Radna kola ► ▼

 • - Diskovi
 • - Radne lopatice
 • - Paketi lopatica zavareni

Spojnice ► ▼

 • - Krute
 • - Elastične
 • - Zupčaste
 • - Bregaste

Pumpe ► ▼

 • - Uljne centrifugalne
 • - Uljne zupćaste
 • - Napojne
 • - Mlazne

Cevovdna armatura  ► ▼

 • - Jednosmerni ventil
 • - Sigurnosni ventili
 • - Ventili tipa КОS

Izmenjivači toplote  ► ▼

 • - Mrežni grejači
 • - Коndenzatori
 • - Uređaji za prijem pare

Ležaji  ► ▼

 • - Оsloni
 • - Aksijalni
 • - Оslono-aksijalni

Materijal za ojačavanje ► ▼

 • - Otporni na visoke temperature
 • - Zavornji
 • - Navrtke
 • - Mlazni grejač zavornjeva

Zaptrivke ► ▼

 • - Bandažne
 • - Dijafragmene
 • - Кrajnje
 • - Zaptivni prstenovi

Opruge

Parna sita

Turbinska ulja

Liveni delovi kućišta